Poradnia Alergologiczna przyjmuje pacjentów posiadających skierowanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zasadach komercyjnych.
Działalność:
- Konsultacje, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami alergicznymi oraz z dolegliwościami mogącymi wskazywać na alergięastma, nawracające zapalenia oskrzeli, przewlekły katar, przewlekłe zapalenie spojówek
- atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, inne wysypki
- alergie pokarmowe
- alergie kontaktowe-Wykonywanie badań diagnostycznych
- testy skórne punktowe (tzw. prick test) z alergenami wziewnymi i pokarmowymi
- testy płatkowe z alergenami kontaktowymi
- badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria)
- analiza tlenku azotu w wydychanym powietrzu-Prowadzenie immunoterapii alergenowej    

Nasza poradnia